Bookmarks

Yahoo Gmail Google Facebook Delicious Twitter Reddit Stumpleupon Myspace Digg

Search queries

jagne kvrj, ngochan1126@hotmail.­com, a asdfghjhhjjkl', cvezrtg, chink chinese frankies, lambhead@rocketmail.com, priwalfdept77@yahoo.de, from scipy.optimize import minpack2 ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块。, yamlå, adfghjshjklç

Links

XODOX
Impressum

#1: 在一条链路上,MTU是动态调整的还是固定的?

Posted on 2012-09-08 13:12:18 by darkblue

æå¨ä¸¤å°PCä¸ä½¿ç¨scamperè¿ä¸ªå·¥å·åMTU discovery
PC1ï¼å®¶éççµèï¼éè¿PPPoEä¸ç½ï¼ç»æå¦ä¸ï¼
# ./scamper -c "trace -M" -i 8.8.8.8
traceroute from 192.168.172.11 to 8.8.8.8
1 192.168.172.1 2.437 ms [mtu: 1500]
2 183.254.64.1 4.202 ms [mtu: 1492]
3 211.138.174.1 4.291 ms [mtu: 1492]
4 221.176.21.17 4.825 ms [mtu: 1492]
5 221.176.18.37 13.484 ms [mtu: 1492]
6 221.176.18.114 14.746 ms [mtu: 1492]
7 221.176.24.150 23.662 ms [mtu: 1492]
8 211.136.1.97 19.552 ms [mtu: 1492]
9 72.14.210.206 25.382 ms [mtu: 1492]
10 209.85.241.56 22.579 ms [mtu: 1492]
11 216.239.43.19 22.509 ms [mtu: 1492]
12 *
13 8.8.8.8 20.908 ms [mtu: 1492]

PC2ï¼æå¡å¨ï¼åºå®äºèç½ä¸çº¿ï¼ç»æå¦ä¸ï¼
# ./scamper -c "trace -M" -i
traceroute from 192.168.33.68 to 8.8.8.8
1 192.168.33.254 2.678 ms [mtu: 1500]
2 172.16.33.252 0.207 ms [mtu: 1500]
3 221.182.254.187 1.500 ms [mtu: 1500]
4 211.138.165.41 0.583 ms [mtu: 1500]
5 221.176.21.17 0.436 ms [mtu: 1500]
6 221.176.18.37 11.147 ms [mtu: 1500]
7 221.176.18.114 11.939 ms [mtu: 1500]
8 221.176.24.238 12.354 ms [mtu: 1500]
9 211.136.1.97 16.851 ms [mtu: 1500]
10 72.14.214.25 18.428 ms [mtu: 1500]
11 209.85.241.58 17.457 ms [mtu: 1500]
12 209.85.253.69 18.062 ms [mtu: 1500]
13 *
14 8.8.8.8 19.575 ms [mtu: 1500]

æç¥éPPPoEæ¯1492ï¼ä»¥å¤ªç½æ¯1500ï¼ä½æ¯ä¸ºä»ä¹å°æåä¸è·³çæ¶åï¼MTUæ¯ä¸ä¸æ ·çå¢ï¼
--
æçå客ï¼å³æ³¨Debian/Linux...
http://www.linuxabc.net.cn


â» æ¥æº:ã»æ°´æ¨ç¤¾åº http://newsmth.netã»

Report this message

#2: Re: 在一条链路上,MTU是动态调整的还是固定的?

Posted on 2012-09-08 13:35:06 by 猫王

ä½ é½ç¥é为ä»ä¹äºè¿é®

ã å¨ ioiioi (darkblue) ç大ä½ä¸­æå°: ã
: æå¨ä¸¤å°PCä¸ä½¿ç¨scamperè¿ä¸ªå·¥å·åMTU discovery
: PC1ï¼å®¶éççµèï¼éè¿PPPoEä¸ç½ï¼ç»æå¦ä¸ï¼
: # ./scamper -c "trace -M" -i 8.8.8.8
: ...................

--

â» æ¥æº:ã»æ°´æ¨ç¤¾åº

Report this message

#3: Re: 在一条链路上,MTU是动态调整的还是固定的?

Posted on 2012-09-08 14:01:02 by K

PMTUåç°è¿äºï¼å¦æå¨pppoeä¸è¿æç§1500ç½ç»ä¸éå
ã å¨ ioiioi (darkblue) ç大ä½ä¸­æå°: ã
: æå¨ä¸¤å°PCä¸ä½¿ç¨scamperè¿ä¸ªå·¥å·åMTU discovery
: PC1ï¼å®¶éççµèï¼éè¿PPPoEä¸ç½ï¼ç»æå¦ä¸ï¼
: # ./scamper -c "trace -M" -i 8.8.8.8
: ...................

--
é²è¿è¯´:中å»ä¸è¿æ¯ä¸ç§ææææ æçéªå­ã
é­æ²«è¥è¯´ï¼ä¸­å»åæ没ç¼ï¼ææ¢è¯´æä¸ç´å°æ­»å³ä¸ä¼éº»ç¦ä¸­å½é中çã
åæ¯å¹´è¯´:ææ¯å®æ­»ä¸è¯·æ中å»çï¼å ä¸ºæè§å¾è¥ä¸å¦æ­¤ä¾¿å¯¹ä¸ä½ææåçæè²ã
æ¾å½è©:å¡ç®æè§èï¼ç庸å»ä¹ãä½æ·±æå¶å®³äººï¼æè¿ä¸å¹´æ¥ï¼å³è®¡ä¸æå»çæå¼ä¹æ¹è¯ï¼äº¦ä¸ä»¤å°æ乡å»æå¼ä¹æ¹è¯
严å¤è¯´:å¬ä¸­å»ä¹è¨ï¼åæä¹è¯¯ï¼åè®°åè®°ã
æ¯æ³½ä¸æ´ç ï¼ææå¡ä¸­å»ï¼ä½æä»æ¥ä¸ç中å»ï¼ä¸å中è¯ã


â» æ¥æº:ã»æ°´æ¨ç¤¾åº

Report this message